Undvik att jobba svart i Sverige

Att arbeta utan arbetstillstånd är förenat med stora risker. Du har varken kollektivavtal eller försäkring som skyddar dig. Var noga med ditt arbetstillstånd om du ska arbeta i Sverige.

När personer utanför landets gränser lockas till Sverige för att arbeta är det många som går i fällan att arbeta svart. Det innebär att man arbetar “under radarn” utan arbetstillstånd. Betalningen sker ofta kontant och pengarna beskattas inte hos Skatteverket. Det finns många risker med att utan arbetstillstånd. Du står helt utan anställningsskydd som kan försvara dig när du hamnar i konflikt med din arbetsgivare. Dessutom kan det bli förödande om du skadas eller skadar din omgivning eftersom du inte är försäkrad på arbetsplatsen. För dig som ska resa till Sverige och arbeta är det därför väsentligt att ansöka om ditt arbetstillstånd på förhand. Det är en process att få sitt arbetstillstånd godkänt och du bör räkna med att det tar lång tid.

Låt processen ta tid

Troligen kommer du behöva hjälp med ansökan av ditt arbetstillstånd. Det finns juridiska och byråkratiska experter som kan bidra med att göra processen enklare. De vänder sig både till dig som arbetssökande och till företaget i fråga som vill ta in den externa arbetskraften från utlandet. När du ska ansöka om arbetstillstånd finns det mängder av regler och villkor att uppfylla innan ett arbetstillstånd är i hamn. Det är dock inget alternativt att försöka fuska eller snabba på processen genom att arbeta olagligt. Konsekvenserna och riskerna är ingenting som bör locka. Läs mer om arbetstillstånd på denna hemsida: arbetstillstånd.eu