Konstruktioner som kan bli problem framöver

När en besiktning utförs för att hitta synliga och dolda fel så finns det även de fel och risker som ännu inte har gett ett problem. Men de bör ändå tas med eftersom de är som en tickande bomb.

Med riskkonstruktioner menas konstruktioner som ännu inte gett problem men som kan ge det i framtiden. Eller så har de redan börjat ge problem av något slag. Det kan vara tätningar och nya regler för isolering som i sig är bra för inomhusmiljön och huset. Men på grund av att andra delar i konstruktionen inte anpassats kan det ändå skapa bekymmer som fukt, mögel med mera.

Det är den här typen av konstruktioner som måste tas med på en besiktning eftersom det är lite som en tickande bomb som bara väntar på att explodera. Och när den gör det så kan det innebära hälsorisker och stora renoveringar till dyra kostnader för den nya ägaren.

Hur risker undviks inom byggnationer

I många fall är det lätt att vara efterklok och inse att den förändrade byggnationstekniken självklart skulle medföra den här typen av skador. Vid en viss period började man exempelvis täta husen mycket noga och tog bort alla typer av ventilation, förutom i badrum och över spisen. Idag är dessa hus ett exempel på vad som händer när man inte tänker efter i förväg. För mögel och fuktskador är mer regel än undantag när det gäller denna byggnadsform. Som tur är så är det lätt att åtgärda.