Barrträd och cypressväxter

Vet du vad en cypressväxt är? Har du koll på vad som är barrträd? Vill du veta vad som passar i en trädgård? Vill du ha något som passar i parker? Vill du ha en växt i din park som inte växter vilt?

Har du en stor trädgård eller om du ska anlägga en park eller sätta upp skyddande växter vid en begravningsplats kanske du har funderat på ett barrträd. Det finns några familjer i växtriket som kallas cypresserväxter, i den familjen finns det speciella barrväxter varav en av dem är thuja brabant. Det som kännetecknar ett barrträd är såklart att den har barr men de sticks inte på det sättet som granar eller enar gör. Thujans barr är mjukare. Från roten löper en rak stam och från den utgår vågräta, något hängande grenar som bär alla dess barr.

Beskärning och användning

En barrväxt ska egentligen inte beskäras. Det är bättre att låta ansa den lite. Så putsning är ett bättre lämpat ord än att beskära när det gäller denna växt. Det innebär att du helt enkelt tar bort toppen på grenarna. På detta sätt bevarar du din thuja bäst. Var varsam så du aldrig klipper ner till veden på växten. De kala fläckar som då uppstår kommer aldrig mer att producera nya skott. Inte ens en växt vill väl ha kala fläckar i sin annars så vackra skrud. Varje år du väljer att inte putsa den kommer den växa mer än 5 cm. Nya skott användes förr inom folkmedicin för att ta bort vårtor.