Hur mycket kostar vinterförvaring av båt i Stockholm?

Att vara båtägare innebär att säsongen för denna njutning – tyvärr – är relativt kort om man nu bor i Sverige. Naturligtvis är detta också beroende på vart i Sverige man bor – i skåne får man ju en längre säsong än i Stockholm och i Stockholm får man en längre säsong än vad man som båtägare får i Kiruna. Det handlar alltså till mångt och mycket om klimat och hur förhållandet är i den stad man bor, vissa får en längre säsong än andra – men ingen kommer egentligen undan den detaljen kallad vinterförvaring båt. Man måste alltså oftast – oavsett var man bor – ställa undan sin båt under vinterhalvåret för att skydda den mot is och snö som har en förmåga att dels skada båten och dels också få den att hålla en kortare period. Vinterförvaring är alltså en absolut nödvändighet för en båtägare och dessa brukar gå att hitta i den stad man bor i.

Dock så kan man säga att alternativen för vinterförvaring av båt är betydligt fler i en större stad som Stockholm än vad det är i en mindre och detta är ju också ganska naturligt. Det finns ju fler båtar i Stockholm än vad det gör i exempelvis Härnösand och detta medför ju också att platserna just för vinterförvaring båt är betydligt fler. Det man ska ha i åtanke om man söker vinterföring båt i Stockholm är dock att priserna kommer att var betydligt högre än vad de är då i exempelvis Härnösand – åtminstone för de attraktiva, mer centrala platserna. För vinterförvaring båt utanför Stockholm kan priserna vara ungefär lika höga som i övriga Sverige – naturligtvis beroende på hur stor båt man har och vilken sorts plats man i slutändan vill ha.

Finns det alternativ för vinterförvaring båt i Stockholm?

Det finns nämligen lite olika alternativ för vinterförvaring båt även då det handlar om hur platserna ser ut – vi har exempelvis det populära alternativet som innebär att man ställer båten inomhus och i värme. Detta kostar mest, men ger ju också båten absolut minst slitage också. Något som det definitivt kan vara värt att betala och särskilt då om man har en dyr båt. Har man en eka så kanske alternativet att ställa båten ute – men väl täckt – kan vara den bästa lösningen då man i första hand helst bara ser att båten hålls i hyfsat skick fram till dess att säsongen börjar igen. Vinterförvaring båt går även att lösa med ett slags mellanalternativ och detta går ut på att man ställer den inomhus i en båthall men utan värme – detta passar de flesta båttyper och priset är även det lite mittemellan de båda övriga vi nämnde.

I Stockholm finns alla tre och dessutom i ganska stor omfattning om man jämför med mindre städer där det kanske bara finns två lösningar – nämligen inne eller ute – och att man då exempelvis i Härnösand tvingas jobba hårdare med att få sin båt i ordning på våren. Man har alltså en fördel då det kommer till vinterförvaring båt i Stockholm – men å andra sidan får man ju även betala mer än vad man då gör i mindre stad också.