Hur mycket kostar vinterförvaring av båt i Stockholm?

Att vara båtägare innebär att säsongen för denna njutning – tyvärr – är relativt kort om man nu bor i Sverige. Naturligtvis är detta också beroende på vart i Sverige man bor – i skåne får man ju en längre säsong än i Stockholm och i Stockholm får man en längre säsong än vad man som båtägare får i Kiruna. Det handlar alltså till mångt och mycket om klimat och hur förhållandet är i den stad man bor, vissa får en längre säsong än andra – men ingen kommer egentligen undan den detaljen kallad vinterförvaring båt. Man måste alltså oftast – oavsett var man bor – ställa undan sin båt under vinterhalvåret för att skydda den mot is och snö som har en förmåga att dels skada båten och dels också få den att hålla en kortare period. Vinterförvaring är alltså en absolut nödvändighet för en båtägare och dessa brukar gå att hitta i den stad man bor i.

Dock så kan man säga att alternativen för vinterförvaring av båt är betydligt fler i en större stad som Stockholm än vad det är i en mindre och detta är ju också ganska naturligt. Det finns ju fler båtar i Stockholm än vad det gör i exempelvis Härnösand och detta medför ju också att platserna just för vinterförvaring båt är betydligt fler. Det man ska ha i åtanke om man söker vinterföring båt i Stockholm är dock att priserna kommer att var betydligt högre än vad de är då i exempelvis Härnösand – åtminstone för de attraktiva, mer centrala platserna. För vinterförvaring båt utanför Stockholm kan priserna vara ungefär lika höga som i övriga Sverige – naturligtvis beroende på hur stor båt man har och vilken sorts plats man i slutändan vill ha.

Finns det alternativ för vinterförvaring båt i Stockholm?

Det finns nämligen lite olika alternativ för vinterförvaring båt även då det handlar om hur platserna ser ut – vi har exempelvis det populära alternativet som innebär att man ställer båten inomhus och i värme. Detta kostar mest, men ger ju också båten absolut minst slitage också. Något som det definitivt kan vara värt att betala och särskilt då om man har en dyr båt. Har man en eka så kanske alternativet att ställa båten ute – men väl täckt – kan vara den bästa lösningen då man i första hand helst bara ser att båten hålls i hyfsat skick fram till dess att säsongen börjar igen. Vinterförvaring båt går även att lösa med ett slags mellanalternativ och detta går ut på att man ställer den inomhus i en båthall men utan värme – detta passar de flesta båttyper och priset är även det lite mittemellan de båda övriga vi nämnde.

I Stockholm finns alla tre och dessutom i ganska stor omfattning om man jämför med mindre städer där det kanske bara finns två lösningar – nämligen inne eller ute – och att man då exempelvis i Härnösand tvingas jobba hårdare med att få sin båt i ordning på våren. Man har alltså en fördel då det kommer till vinterförvaring båt i Stockholm – men å andra sidan får man ju även betala mer än vad man då gör i mindre stad också.

SFI ger alla en chans

Det finns några nycklar som gör att integrationen i det svenska samhället går lite fortare för nyanlända. Först och främst ska man här säga att man inte kan sätta någon tidspress och säga att alla invandrare inom en viss tidpunkt ska veta allt om Sverige och vara redo att jobba och betala skatt. Invandrare och flyktingar kommer ofta hit av en anledning som ofta innebär en traumatisk upplevelse där de flytt från exempelvis ett krig och därför ska inte kravbilden ligga på tidpunkter – det måste få ta den tid det tar. Alla människor är olika och ska behandlas individuellt och efter sin egen förmåga och om vi här talar om att lära sig svenska så gäller även det i högsta grad.

Detta är också en av de nycklarna vi talade om ovan – kanske den viktigaste – och ju snabbare man som invandrare kan lära sig att uttrycka sig på svenska – ja, ju snabbare chans har man också att komma in i samhället. Det är här man anmäler sig till en kurs eller en utbildning som anordnas av SFI Stockholm. Anledningen till detta är att SFI i Stockholm hela tiden försöker se till varje individ och använder sig av pedagogik snarare än att försöka tvinga fram snabba resultat.

Det handlar alltså om morötter snarare än piska och detta är också rätt väg att gå – att SFI Stockholm hela tiden jobbar aktivt med att varje person, i sin egen takt, får lära sig svenska har verkligen gett resultat. De invandrare som anmält sig till någon av de utbildningar som anordnats av SFI Stockholm vittnar nämligen uteslutande om pedagogiska lärare, roliga övningar där både teori och praktik blandas samt en känsla av gemenskap där man vågar göra fel. Genom att våga misslyckas så lyckas man, och detta är något som varje person som genomfört en utbildning anordnad av SFI Stockholm fått lära sig.

I dessa tider är det lätt att peka finger, skylla på invandring som ett problem och säga att de som kommer till Sverige är lata som inte lär sig svenska direkt. Ingenting är mer fel – svenska är ett komplext språk som kräver tid och mycket ansträngning och här spelar SFI Stockholm en viktig roll i att ge alla nyankomna en större chans att lära sig detta i sin egen takt.

Lär dig svenska på ett roligt sätt av SFI Stockholm

Att lära sig svenska är alltså ingenting som sker i en handvändning och per automatik och därför är det viktigt att lärandet sker på ett lekfullt sätt. SFI Stockholm blandar både teori med lekfull praktik och detta ger alla deltagare det lilla extra modet som krävs för att ta nästa steg i sin utveckling.

Återigen – alla ska ha samma chans att lära sig det svenska språket, men i sin egen takt. Man kan alltså inte begära att det ska komma direkt, för en del människor tar det längre tid och för andra går det fortare. SFI Stockholm har redskapen för alla typer av människor, oavsett nationalitet, kön eller ålder.